บริการ

บริการจัดการคลังสินค้า

คลังสินค้ามาตรฐาน มั่นใจได้ในทุกบริการ

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้พัฒนาการบริหารคลังสินค้าทั้งการให้บริการเช่าเพื่อการจัดเก็บ และการรับบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ที่ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของการเก็บป้องกันการสูญเสีย ใส่ใจในทุกรายละเอียด และเข้าใจทุกความรู้สึกของผู้รับบริการด้วยความจริงใจ