บริการ

บริการขนส่ง

จัดส่งรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการขนส่งสินค้าหลายประเภทและรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด ที่มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็นและแช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 23 จุดบริการ คอยควบคุมการให้บริการและความปลอดภัยด้วยระบบ GPS ลูกค้าจึงวางใจได้ถึงความปลอดภัยและความเที่ยงตรง

พร้อมกันนี้เรามีเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งมากกว่า 1600 ราย ที่ให้การสนับสนุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยขนส่งสินค้าและส่งมอบไปยังลูกค้าปลายทาง ทั้งในรูปแบบการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกและรูปแบบรับ-ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบจุดต่อจุด ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแห้ง สินค้าแช่เย็น สินค้าแช่แข็ง สินค้าปิโตรเคมี สินค้าอุปโภคบริโภคที่ครอบคลุมทั้ง เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ นม เบเกอรี่ และอาหารสัตว์