บริการ

บริการขนส่ง Cross Dock

ศูนย์รวมและกระจายสินค้า ตอบสนองธุรกิจทุกรูปแบบ

เป็นการประสานงานในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจขอบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด โดยนำระบบกระจายสินค้าแบบ Cross dock มาใช้ในการขนส่ง เพื่อให้บริการกระจายสินค้าสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจนำส่งสินค้าให้แก่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่งจะทำการส่งสินค้าไปยังจุดจ่ายทันทีที่รับสินค้าโดยไม่เก็บสต็อกในคลัง ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจึงเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาจากการขนส่งที่ไม่เต็มคันรถหรือขนส่งเที่ยวกลับที่ไม่มีสินค้า สามารถลดต้นทุนในการขนส่งและจัดเก็บสินค้าได้ รวมถึงช่วยในการส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งขององค์กรและลูกค้าสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน