ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก  คุณบุคลากร  ใจดี  Sale Director   จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institution (BSI) ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System: GMP) ตามมาตรฐาน Codex  โดยมีคุณอำพา ยงพิศาลภพ   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบใบรับรองฯ ในขอบเขต “Providing for  Ambient Storage Service of Dried Foods Product.” 

ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดทำและสร้างระบบจนผ่านการรับรอง โดยเริ่มจากระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อปี 2015 และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ จึงได้ดำเนินการขอการรับรองระบบ GMP ข้างต้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ออลล์ นาว (ALL NOW Group) กำลังขยายธุรกิจและสร้างคลังสินค้าใหม่ในพื้นที่ Dynamic Complex บนพื้นที่กว่า 170 ไร่  เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ CP ALL ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ตามกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้ต่อไป

  

 

“ซีพี ออลล์”ร่วมกับ สสว.และ กสอ.เปิดงานตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  26-28 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา

ภายในงานประกอบไปด้วยบูธสินค้า SME ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน รวมกว่า 300 บูธ พร้อมมอบเคล็ดลับและความรู้ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน

 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ ได้ร่วมออกบูธในปีนี้อีกครั้งเพื่อนำเสนอบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร “ SME Fulfillment Center” ที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การรับ-ส่งพัสดุ รวมไปถึงบริการขนส่งข้ามแดนที่จะเปิดตลาดให้กับธุรกิจ SME ในประเทศได้มากยิ่งขึ้น

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน“วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” ตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อมอบโอกาสด้านต่างๆ อาทิ ให้ SME ขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ / 24 Shopping ให้โอกาสในการขอทุนการศึกษา ให้โอกาสในการสมัครทำงาน เป็นต้น

โดยในงานนี้ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมออกบูทเพื่อนำเสนอบริการ SME Fullfillment  Center ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจ SME ด้วยความสะดวกสบายในการขนส่งและบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณชวน นิ่มกิตติกุล เข้าเยี่ยมชมบูทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อีกด้วย

โดยตลอดทั้ง 3 วันมีผู้เข้าชมและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสอบถามและร่วมกิจกรรมถ่ายภาพของทางบูท เพื่อแชร์ลง โซเชียล มีเดีย ชิงรางวัลต่างๆมากมาย

 

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานประจำปี 2561 (Dynamic Quality Award Season4) ในงานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้รางวัล จากงานประกวดนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานประจำปี 2561 (Dynamic Quality Award Season4) ในงานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร

โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้รางวัล จากงานประกวดนำเสนอผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ทางบริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

คลังสินค้าไดนามิค คอมเพล็กซ์ ได้จัดพิธีไหว้ศาล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวน นิ่มกิตติกุล และผู้บริหาร บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม