ข่าวสาร

 

หลังจากบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ 7ส ได้รวบรวมสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา รวมรวมและแจกจ่าย ให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป 

ทั้งน ี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 คณะทำงานฯได้รับเกียรติจาก คุณพัชริสา ตาทน ประธานกรรมการ 7ส ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบของบริจาคในนามกลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ

 

   

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ALL NOW  ได้จัดงานประกาศนโยบายและทิศทางองค์กร ALL NOW TOWNHALL 2020 ณ ห้องกมลรำลึก ชั้น 20 อาคารธาราสาทร โดย คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล          รองประธานกรรมการบริหาร และคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวให้นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร เพื่อสื่อสารภายใน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

     สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีการสื่อสารผ่านระบบ Conference ไปทั่วทุกพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ ALL NOW Complex และพื้นที่ปฏิบัติงานขนส่งต่าง ๆ รวมกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด จัดงาน ALL NOW Quality Award 2019  Season 5 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงคุณพิทยา  เจียรวิสิฐกุล ที่ปรึกษาพิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร  และคุณชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงการพอใจวันเดียว หรือ โครงการ 3 สูง 1 ต่ำ ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และให้พนักงานร่วมกันปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานและแก้ปัญหางานอย่างเป็นระบบ เน้นการปรับปรุงแบบ PDCA และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในงานได้รับเกียรติจากคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นประธานเปิดงาน โดยเน้นย้ำการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ให้ทุกคนนำกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) มาเป็นแก่นของงานเพราะเราต้องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement) และนำกิจกรรม 7ส เป็นส่วนเสริมในการทำงาน

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพและศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม ซีพี ออลล์ โดยคุณกมล พงษ์ประยูร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และคุณจรณ์ ส.จุฑามณี รองผู้จัดการทั่วไป เป็นกรรมการตัดสินผลงาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กรต่อไป

 

ในภาวะที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 สปีด-ดี (SPEED-D) ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน 24 ชั่วโมง จึงได้รับจับมือกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลในช่วงนี้ โดยสามารถแจ้งความจำนงกับทางโรงพยาบาลเพื่อรับยาที่ต้องรับประทานต่อเนื่องได้ที่ร้านเซเว่นฯใกล้บ้าน

โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทาง SPEED-D ช่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วยผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน เพื่อกระจายความแออัดและลดเวลาของผู้ป่วยที่ต้องมารอรับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าเดินทาง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก  คุณบุคลากร  ใจดี  Sale Director   จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institution (BSI) ให้เกียรติมอบใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System: GMP) ตามมาตรฐาน Codex  โดยมีคุณอำพา ยงพิศาลภพ   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบใบรับรองฯ ในขอบเขต “Providing for  Ambient Storage Service of Dried Foods Product.” 

ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดทำและสร้างระบบจนผ่านการรับรอง โดยเริ่มจากระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อปี 2015 และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ จึงได้ดำเนินการขอการรับรองระบบ GMP ข้างต้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ออลล์ นาว (ALL NOW Group) กำลังขยายธุรกิจและสร้างคลังสินค้าใหม่ในพื้นที่ Dynamic Complex บนพื้นที่กว่า 170 ไร่  เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ CP ALL ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ตามกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้ต่อไป

  

 

“ซีพี ออลล์”ร่วมกับ สสว.และ กสอ.เปิดงานตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  26-28 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา

ภายในงานประกอบไปด้วยบูธสินค้า SME ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน รวมกว่า 300 บูธ พร้อมมอบเคล็ดลับและความรู้ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน

 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ออลล์ นาวฯ ได้ร่วมออกบูธในปีนี้อีกครั้งเพื่อนำเสนอบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร “ SME Fulfillment Center” ที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการครอบคลุมตั้งแต่การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การรับ-ส่งพัสดุ รวมไปถึงบริการขนส่งข้ามแดนที่จะเปิดตลาดให้กับธุรกิจ SME ในประเทศได้มากยิ่งขึ้น