สมัครงาน

“เรายินดีเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ และพร้อมต้อนรับผู้สนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา”

เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานเติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน ใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งด้านชีวิต และการทำงาน รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ job.cpall.co.th