เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์กร

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจต่างๆด้านโลจิสติกส์ ดังนี้

บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมคือ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ให้บริการด้านการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ได้แก่ การให้บริการขนส่งทั่วไป การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้า Cross dock รวมทั้งรับให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL)

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กร่วมกับพันธมิตรทั่วประเทศเชื่อมต่อกับร้านสะดวกซื้อ7-11 อำนวยความสะดวกครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอด24ชั่วโมง

เรามุ่งเน้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินบทบาทในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เพื่อร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารระบบซัพพลายเชนและจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับสากลแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ