เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์กร

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ 119 อาคารธาราสาธร ชั้น ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2546 โดยบริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 ตั้งอยู่บน เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทรศัพท์ 02-648-2300 โทรสาร 02-679-0059

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านลอจิสติกส์ในประเทศ รวมทั้งรับให้คำปรึกษาด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL) มีพนักงานในองค์กรรวมแล้วกว่า 300 คน เน้นการให้บริการลอจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งดำเนินบทบาทในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว เพื่อร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารระบบซัพพลายเชน และจัดการกระบวนการลอจิสติกส์ในระดับสากลแบบครบวงจร โดยแบ่งประเภทธุรกิจเป็นประเภทที่ครอบคลุมและสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ คือการให้บริการขนส่งทั่วไป การให้บริการคลังสินค้าการให้บริการขนส่งสินค้า Cross dock ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทไดนามิก ลอจิสติกส์ จำกัด รวมไปถึงการให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กหรือโครงการม้าขาวซึ่งเชื่อมต่อกับร้านสะดวกซื้อ อำนวยความสะดวกครอบคลุมทั่วประเทศ

จากอดีตถึงปัจจุบันเรายังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เคียงข้างกับทุกธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้ง