เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมหน่วยธุรกิจ

ภาพรวมการให้บริการ (Our Service)

เราให้บริการระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งสินค้าถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว (Transport) การออกแบบคลังสินค้าที่เอื้อต่อการรวบรวมและกระจายสินค้าในที่เดียว การให้บริการเช่าคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน ช่วยคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการส่ง-รับสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าวางใจถึงการบริการที่ครอบคลุม ปลอดภัย ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดการบริการ

 

การขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว

รองรับบริการจัดส่งครอบคลุมสินค้าทุกประเภท อาทิแบบแห้ง แบบเย็น และแบบแช่แข็ง ด้วยรถขนส่งหลายขนาด 4, 6, 10 และ18 ล้อ อีกทั้งยังรองรับด้วยระบบ GPS พร้อมการประกันภัยตลอดเส้นทางเพื่อสินค้าทุกประเภทและทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

จุดรวบรวมและกระจายสินค้า

สถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่รองรับผู้ผลิต เตรียมพร้อมจัดส่งให้ร้านค้าปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่และร้านค้าปลีก ที่ต้องการส่งต่อสินค้าให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว เราพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในการเปลี่ยนถ่ายสินค้า

 

คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บโดยเฉพาะ

ระบบบริหารการจัดเก็บสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยดูแลสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการกับวันหมดอายุ, วันที่ผลิตของสินค้าการคัดแยกสินค้าเข้าคลัง การแยกตามโรงงานผู้ผลิต และอื่นๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจใยบริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้

 

บริการรับ-ส่งพัสดุ

บริการรับ-ส่งพัสดุผ่านร้าน 7-Eleven ซึ่งถือเป็นร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของประเทศ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การันตีรับสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายใกล้บ้านคุณ

*รายละเอียดการรับ-ส่งพัสดุ และระยะเวลาการจัดส่งแตกต่างกันตามประเภทของบริการ เช่น บริการ B2C หรือ บริการ C2C

 

" เรายินดีให้บริการ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆกันผ่านประสบการณ์ด้านการขนส่งร่วมกับธุรกิจ SMEs และบริษัทชั้นนำในประเทศมากกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ "