ALL NOW X ETRAN “Decarbonize Thailand Symposium 2022”

ALL NOW X ETRAN “Decarbonize Thailand Symposium 2022”

25 พฤศจิกายน 2565 211 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป จับมือ พันธมิตร ETRAN

เข้าร่วม Masterclass Workshops นำเสนอผลงานนวัตกรรมและนำเสนอโปรเจคการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการขนส่งสินค้า 

ในสุดยอดงานสัมมนาด้านพลังงานแห่งปี “Decarbonnize Thailand Symposiun 2022” 

ภายในงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับฟัง การนำเสนอโปรเจคดังกล่าวฯ

สัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน หลากหลายสาขาด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันหาโซลูชั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) ภายในปี 2065 ตามนโยบายของรัฐบาล

จัดขึ้น ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ แกรนด์ ฮอลล์


image widget

25 พฤศจิกายน 2565
211 การเปิดดู

ออลล์ นาว กรุ๊ป จับมือ พันธมิตร ETRAN

เข้าร่วม Masterclass Workshops นำเสนอผลงานนวัตกรรมและนำเสนอโปรเจคการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดในการขนส่งสินค้า 

ในสุดยอดงานสัมมนาด้านพลังงานแห่งปี “Decarbonnize Thailand Symposiun 2022” 

ภายในงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป เข้ารับฟัง การนำเสนอโปรเจคดังกล่าวฯ

สัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน หลากหลายสาขาด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันหาโซลูชั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) ภายในปี 2065 ตามนโยบายของรัฐบาล

จัดขึ้น ณ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ แกรนด์ ฮอลล์


image widget