ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผลลัพธ์ 9 ตำแหน่ง
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการแผนก Inventory
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
ควบคุม ดูแลการจัดสถานที่สินค้าให้เหมาะสมกับคลังสินค้า
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ซ่อมบำรุงยานพาหนะและอุปกรณ์คลังสินค้า
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
ซ่อมบำรุงยานพาหานะ และอุปกรณ์คลังสินค้า
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Programmer
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ IT Support
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Support หน่วยงานที่มีปัญหาหาการใช้งานระบบ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ IT ที่มีการใช้งานอยู่บน Production เพื่อแก้ปัญหา
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Sale Executive
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation
ลงประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
Arrange the delivery route for the delivery driver To be effective. Take care of the delivery of the goods for the delivery staff to be done in a neat Not to make a mistake.